Algemene voorwaarden Neeltje Elizabeth Massage

Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, gynaecoloog, verloskundige,specialist of andere zorgverlener, en/of gebruikt u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Neeltje Elizabeth Massage zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Neeltje Elizabeth Massage onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Neeltje Elizabeth Massage en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Neeltje Elizabeth Massage is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
 • Neeltje Elizabeth Massage behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw emailadres, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Voor massageolie wordt gezorgd.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt contant of directe overboeking via de mobiele telefoon direct na de massage.